Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Høringsinstanser:

KS

Biblioteksentralen AL

Abelia

Akademikerne

Bibliotekarforbundet

BIBSYS

Bokhandlerforeningen

CRISTIN

Den norske forleggerforening

Elevorganisasjonen

Fagforbundet

Forbrukerrådet

Foreningen !les

Forskerforbundet

Delta

Kulturforbundet

LNU

LESER SØKER BOK

Norges forskningsråd

Norsk Bibliotekforening

Norsk fagbibliotekforening v/leder Kristin Røijen

Norsk kulturråd

NTL

NOKUT

Tekna

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Universitets- og høgskolerådet

 

Kommunene

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Høyskolene

Universitetene

Departementene