Høringsinstanser

Agder og Telemark biskop

Bispemøtets preses

Bjørgvin biskop

Borg biskop

Hamar biskop

Møre biskop

Nidaros biskop

Nord-Hålogaland biskop

Oslo biskop

Stavanger biskop

Sør-Hålogaland biskop

Tunsberg biskop

Agder og Telemark bispedømmeråd

Bjørgvin bispedømmeråd

Borg bispedømmeråd

Hamar bispedømmeråd

Møre bispedømeråd

Nidaros bispedømmeråd

Nord-Hålogaland bispedømmeråd

Oslo bispedømmeråd

Stavanger bispedømmeråd

Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Tunsberg bispedømmeråd

Kirkerådet

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Den norske kirkes presteforening

Bispemøtet

Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning

Fagforbundet TeoLOgene c/o Fagforbundet Oslo

Kommunesektorens organisasjon

Musikernes fellesorganisasjon

Det teologiske menighetsfakultet

Misjonshøyskolen

Det teologiske fakultet

Det praktisk-teologiske seminar

Den norske kirkes kateketforening

Det norske diakonforbund

Opplysningsvesenets fond