Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

 

Høringsinstanser

 

Altibox AS

Amedia AS

Avdeling Trondheim Økonomiske Høgskole, HiST

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barneombudet

Edda Media

Familie &  Medier

Finansdepartementet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fornyings-, administrasjons-  og kirkedepartementet

Get

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Institutt for journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon

Justis- og beredskapsdepartementet

Kabel-Norge

Konkurransetilsynet

Kreativt Forum

Kringkastingsringen

Kunnskapsdepartementet

Mediebedriftenes Landsforening

Medietilsynet

Modern Times Group AB

Norges Fotballforbund

Norges Friidrettsforbund

Norges Håndballforbund

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

Norges Ishockeyforbund

Norges markedsføringsforbund

Norges Skiforbund

Norges Skøyteforbund

Norges televisjon AS

Norkring AS

Norsk Journalistlag

Norsk kulturråd

Norsk medieforskerlag v/ Hilde Arntsen

Norsk presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norske film-,og TV-og spillprodusenters forening

NRK AS

Nærings- og handelsdepartementet

Polaris Media

Post- og teletilsynet

RiksTV

Sámediggi/Sametinget

Samferdselsdepartementet

Schibsted ASA

Telenor ASA

TV 2 AS

TVNorge AS

Utenriksdepartementet

Verdens gang