Høringsuttalelser

Høringssvarene er delt inn i fem grupper og er satt opp i denne rekkefølgen:

  1. Menighetsråd (også de med fellesrådsfunksjoner)
  2. Kirkelige fellesråd
  3. Biskoper, bispedømmeråd og andre kirkelige organer
  4. Departementer og andre statlige organer
  5. Andre høringsinstanser