Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Høringsinstanser

Departementene

Amedia

Dag og Tid AS

Den Norske Fagpresses Forening

Familie & Medier

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Institutt for Journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Konkurransetilsynet

Korsets Seier

Landslaget for lokalaviser

Mediebedriftenes landsforening

Mentor Medier

Morgenbladet

Norge IDAG

Norsk journalistlag

Norsk kulturråd

Norsk medieforskerlag

Norsk presseforbund

Norsk redaktørforening

Ny Tid

Polaris Media

Sametinget

Schibsted

Språkrådet

Ukeavisen Ledelse