Søknadsskjema: Gaveforsterkningsordningen for kunst- og kulturformål / Gåveforsterkingsordninga for kulturformål

Søknadsskjema på bokmål: Gaveforsterkningsordningen for kunst- og kulturformål (.doc)

Søknadsskjema på bokmål: Gaveforsterkningsordningen for kunst- og kulturformål (.odt)

Søknadsskjema_på nynorsk: Gåveforsterkingsordninga_for_kulturformål_(.doc)

Søknadsskjema_på nynorsk: Gåveforsterkingsordninga_for_kulturformål_(.odt)