Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vedlegg 1: Tabeller for regionale operatiltak

Vedlegg 1: Tabeller for regionale operatiltak

Økonomitall for 2001 i kroner:

Tilskudd stat

Tilskudd fylke

Tilskudd kommune

Andre offentlige tilskudd

Private tilskudd, sponsor-
inntekter

Egen-
inntekter

Musikkteatret i Bodø

258 000

0

300 000

35 000

20 000

166 541

Opera Nordfjord

258 000

100 000

100 000

0

527 500

834 983

Operaen i Kristiansund

6 581 000

1 548 000

1 548 000

45 000

880 000

4 788 000

Ringsakeroperaen

864 000

180 000

100 000

60 0001

453 2142

3

Steinvikholm Musikkteater

586 000

170 000

200 000

137 4904

05

2 508 0126

TrønderOperaen

942 000

0

0

0

07

510 0008

Opera Sør

0

70 000

494 000

32 400

0

934 110

Opera Vest

1 850 000

0

400 000

0

0

1 660 000

Stiftelsen Musikkteatret

0

105 000

400 000

0

0

20 0009

Vest Norges Opera

0

1 100 000

1 650 000

0

1 750 000

816 000

Virksomhetstall for 2001:

Antall opp­setninger

Antall fore­stillinger

Antall publikum

Musikkteatret i Bodø

1

5

1 492

Opera Nordfjord

1

8

2 800

Operaen i Kristiansund10

30

111

17 659

Ringsakeroperaen

1

4

2 800

Steinvikholm Musikkteater11

1

5

6 500

TrønderOperaen12

3

13

2 750

Opera Sør

4

14

5023

Opera Vest

4

17

3 016

Stiftelsen Musikkteatret

2

2

1 343

Vest Norges Opera

5

27

13 700

Kommentarer til tabellene: (web.red.: se fotnoter lenger ned på siden)

Tallene i tabellene er oppgitt av virksomhetene og er ikke analysert nærmere. Tabellene må derfor leses med forsiktighet.

I økonomitallene kan det være en del feilkilder. Der en virksomhet har gjennomført et samarbeid med en annen, vil enkelte inntekter og tilskudd kunne være regnskapsført hos denne og derfor ikke komme fram i tabellen. I tillegg til vanlig sponsing, er det i enkelte tilfeller registrert ”tjenestesponsing” som ikke alltid kan beregnes nøyaktig. Flere av tiltakene er basert på en betydelig frivillig innsats, men dette kommer ikke fram i regnskapene.

Også virksomhetstallene må leses med forsiktighet. Det er for eksempel ingen fast definisjon av ”oppsetning”. Dette begrepet kan i tillegg til sceniske operaproduksjoner også omfatte danseoppsetninger, konsertante operafremførelser, konsertproduksjoner, elevoppsetninger i forbindelse med rent pedagogiske virksomheter, samt andre arrangementer. Dette må tas i betraktning også ved lesning av forestillingstallene og publikumstallene.

Enkelte oppsetninger kan være samproduksjoner mellom to tiltak i tabellen og registrert begge steder.

Det er ikke tatt med tall for frivillig medvirkende. Det kan dreie seg om flere hundre, på og bak scenen.

Det er ingen tall for Opera Nord, ettersom dette kompaniet ennå ikke var kommet i virksomhet i 2001.


1 Ekstra fylkeskommunalt tilskudd til dekning av turnekostnader.
2 Inkluderer også sponsorinntekter for 2002.
3 Ikke oppgitt.
4 Herunder tilskudd fra Norsk kulturråd på kr. 85 000 til prosjektet Operaskolen.
5 Under egeninntekter regnes samarbeidskontrakter med næringslivet til en verdi av 1 123 318 kroner
6 Herunder samarbeidskontrakter med næringslivet til en verdi av 1 123 318 kroner.
7 Det er ytt tjenestesponsing og dugnadsinnsats til anslagsvis kr. 500 000.
8 Inkluderer tilskudd i forbindelse med CD-innspilling. Inkluderer også salg av tjenester.
9 Inkluderer ikke billettinntekter og andre inntekter i forbindelse med samproduksjonsvirksomhet regnskapsført hos samarbeidende virksomhet.
10 Inkl. konsertproduksjoner, ekskl. gjestespill.
11 I tillegg en ekstra forestilling i Nidarosdomen, samt forestillinger under prosjektet Operaskolen.
12 I tillegg produksjon av CD-innspilling av Hjalmar Borgstrøms opera Thora på Rimol.
Til toppen