Kirkemøtets uttalelse - forslag til endringer i kirkeloven

Departementets forslag til endringer i kirkeloven var til behandling på Kirkemøtet i april 2015.

Kirkemøtets uttalelse finner du her.

Til toppen