Kontaktmøte med prestenes organisasjoner 11. november 2016

Vedlagt er referat fra de saker som omhandlet forvaltningsreformen på kontaktmøte for prestenes organisasjoner.

Referatet finner du her.

Til toppen