Oppsummering fra møte med tillitsvalgte og verneombud 14. september 2016

Vedlagt er oppsummering fra møte mellom departementet, Kirkerådet og de tillitsvalgte og vernetjenesten for de kontoransatte ved bispedømmene, Kirkerådet og KUN.

Oppsummeringen finner du her.

Til toppen