Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsbudsjettet 2008

- Regjeringen skriver historie med dette kulturbudsjettet. Aldri før har bevilgningene til kunst- og kulturformål økt så mye som i budsjettet for 2008, og aldri før har kulturbudsjettet utgjort en så stor andel av statsbudsjettet, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

Revidert budsjett 2008

 

St.prp. nr. 1 (2007-2008) for budsjettåret 2008  (Kultur- og kirkedepartementets fagproposisjon lagt frem 5. oktober 2007)

 

Pressemeldinger om budsjettet (sendt ut 05.10.2007):

Historisk budsjettøkning i 2008 – Kulturløftet trappes opp

149

Kraftig auke i løyvinga til nasjonale kulturbygg

150

Museene styrkes med 65 millioner kroner

151

Økt tilskudd til Nasjonalmuseet

152

60,6 millioner kroner mer til musikkformål i 2008

153

Den Norske Opera får en økning på 49,7 millioner

154

41 millioner kroner til utvikling av Rockesenteret i Trondheim

155

Kjempeløft for Dansens Hus

156

Styrking av tilskot til teaterformål og dans

157

Framlegg om 6 millionar kroner meir til region- og distriktsopera

158

40 millioner til satsing på norsk film

159

36,2 mill. kroner til kulturelt mangfold og Mangfoldsåret 2008

160

Historisk nivå i 2008: Regjeringa satsar på frivillig sektor

161

Auka løyving til Nasjonalbiblioteket

162

Arkivverket styrkes med 17,2 millioner

163

Styrking av Norsk kulturråds innkjøp til bibliotekene

164

Auka tilskot til bibliotekteneste i fengsel

165

Auka tilskot til Norsk Ordbok 2014

166

Flere tiltak på kunstfeltet styrkes

167

Den kulturelle spaserstokken får 15 millionar

168

Mer til samiske kulturformål

169

Lasáhus sámi kulturulbmiliidda

169/b

Økte tilskudd til samiske aviser

170

Lassánan doarjagat sámi aviissaide

170/b

Kringkastingsavgiften øker med 85 kroner

171

Nye 25 millioner kroner til reform av trosopplæringen

172

Tilskudd til Nidaros pilegrimssenter

173

 

Fylkesvise pressemeldinger:

Mer penger til kultur i Akershus

130

Sterk auke i tilskotet til Risør Kammermusikkfest

131

Auka støtte til Brageteatret og Vestfossen Kunstlaboratorium

132

Aukar pressestøtta til samiske aviser

133

Lassi preassadoarjja sámi aviissaide

133/b

Satsing på teater i Hedmark og Oppland, Ungdomssymfonikerne og
Domkirkeodden
      

134

Styrking av musikk og museum i Hordaland

135

Budsjettauke for Operaen i Kristiansund og Dei Nynorske Festspela

136

Auka tilskot til Helgeland museum og Nordland Teater

137

Øker tilskuddet til Nord-Trøndelag teater og Stiklestadmuseene

138

Per Gynt-stemnet får knutepunktstatus

139

Sterk satsing på mangfold og internasjonal kultur i Oslo

140

Sterk satsing på museum og musikk i Rogaland

141

Budsjettauke for Førde Internasjonale Folkemusikkfestival, Opera Nordfjord og Sogn og Fjordane Kunstmuseum

142

Sterk satsing på kultur i Sør-Trøndelag

143

Styrking av Norsk Industriarbeidarmuseum

144

Auka tilskot til Hålogaland Teater og Sør-Troms museum

145

Sterk satsing på museum og teater i Vest-Agder

146

Fordobling av statstilskuddet til Stella Polaris

147

Auka støtte til kultur i Østfold

148

Til toppen