Landbruks- og matministerens skriftlig svar på spørsmål vedr. Dokument 8:5 S (2014-2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad og Liv Signe Navarsete

Om handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier i mat og dyr