Tildelingsbrev/oppdragsbrev/årsrapport

Tildelingsbrev/oppdragsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet. Tildelingsbrevet/oppdragsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskrivelser prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomhetene. Tildelingsbrevene/oppdragsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.

Tidligere år:  2016| 2015 | 2014

2017

Tildelingsbrev

Oppdragsbrev/tilsagnsbrev

2016

Tildelingsbrev

Oppdragsbrev/tilsagnsbrev

Årsrapport

2015

Tildelingsbrev

Oppdragsbrev/tilsagnsbrev

Årsrapport 

2014

Tildelingsbrev

Oppdragsbrev/tilsagnsbrev

Årsrapport