Høringsinstanser

 • Bondekvinnelaget
 • Bygdeungdomslaget
 • Den norske advokatforening
 • Den norske dommerforening
 • Departementene
 • Fylkeskommunene
 • Fylkeslandbruksstyrene
 • Fylkesmennene
 • Innlandsprogrammet i Sør-Trøndelag, c/o Sør-Trøndelag fylkeskommune
 • Jenter i Skogbruket
 • Kommunene
 • Kommunenes Sentralforbund
 • Likestillingsrådet
 • Norges Bondelag
 • Norges eiendomsmeglerforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • NORSKOG
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Sametinget
 • Statens landbruksforvaltning