Høringsinstanser

  • Norges Bonde- og Småbrukarlag
  • Norges Bondelag
  • Norsk Gardsost
  • Q-meieriene
  • Q-meierienes produsentlag
  • TINE BA