Høringsinstanser

 • Agder Naturmuseum og Botaniske hage
 • Akvaforsk
 • AquaGen
 • Det norske Hageselskap
 • Det norske Skogfrøverk
 • Direktoratet for naturforvaltning
 • E-plant Norge AL
 • FHL-Havbruk
 • Fiskeridepartementet
 • Fridtjof Nansen Institutt
 • Gartnerhallens Eliteplantestasjon, Sauherad
 • Geno
 • Genressursutvalg for husdyr
 • Genressursutvalg for planter
 • Genressursutvalg for skogstrær
 • Graminor AS
 • Havforskingsinstituttet
 • Institutt for Plante- og miljøvitenskap, NLH
 • Institutt for økonomi og ressursforvaltning, NLH
 • Kgl selskap for Norges Vel
 • Marine Harvest
 • Mattilsynet
 • Miljøverndepartementet
 • Norsk Landbruksmuseum
 • Nordisk Genbank for husdyr
 • Nordisk Genbank for planter
 • Nordisk Genressursråd
 • Nordnorsk kompetansesenter Holt
 • Norges Bondelag
 • Norges Forskningsråd
 • Norges Landbrukshøgskole
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges veterinærhøyskole
 • Norsk Bonde- og småbrukarlag
 • Norsk fjørfelag
 • Norsk Gartnerforbund
 • Norsk Genressursråd
 • Norsk Hagebruksmuseum
 • Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS)
 • Norsk institutt for skogforskning/Skogforsk
 • Norsk Landbruksmuseum
 • Norsk Sau- og geiteavlslag
 • NORSKOG
 • Norsvin
 • NTNU
 • Planteforsk
 • Plantesortsnemnda
 • Riksantikvaren
 • SalmoBreed
 • Skogbrukets kursinstitutt
 • Skogbruksmuseet (Elverum)
 • Statens Landbruksforvaltning
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø
 • Utenriksdepartementet
 • Veterinærinstituttet
 • Vitenskapsmuseet, NTNU