Høringsinstanser ved...

 • Den norske veterinærforening
 • Dyrebeskyttelsen i Norge
 • Dyrevernalliansen
 • Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Fjørfebransjens landsforening
 • Helsetjenesten for storfe
 • Helsetjenesten for svin
 • KIF
 • Mattilsynet
 • NOAH –for dyrs rettigheter
 • Norges Bondelag
 • Norges Landbrukshøgskole, Institutt for husdyrfag
 • Norges pelsdyravlslag
 • Norges veterinærhøgskole
 • Norsk bonde- og småbrukarlag
 • Norsk Fjørfeavlslag
 • Norsk Kennel Klub
 • Norsk sau- og geitalslag