Høringsinstanser

 • Departementene
 • Den norske veterinærforening
 • Dyrebeskyttelsen Norge
 • Dyrevernalliansen
 • Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening
 • Forbrukerrådet
 • Forbrukerombudet
 • Framtiden i våre hender
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Import- og exsport-agenters forening
 • Konkurransetilsynet
 • Mattilsynet
 • NOAH –for dyrs rettigheter
 • Norges Bondelag
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norges pelsdyralslag
 • Norges veterinærhøgskole
 • Norsk bonde- og småbrukarlag
 • Norsk huskattforening
 • Norsk Kennel Klub
 • Norske Rasekattklubbers Riksforbund
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Pelsinform, Pelsbransjens hovedorganisasjon
 • Rådet for dyreetikk
 • Statens landbruksforvaltning
 • Statens institutt for forbruksforskning
 • Stiftelsen Miljømerking i Norge
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Universitet for miljø- og biovitenskap
 • Veterinærinstituttet