Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsuttalelser

Høringsuttalelser:

Departementene:

Barne- og familiedepartementet

Uttalelse

Finansdepartementet

Uttalelse

Fiskeri- og kystdepartementet

Uttalelse
Uttalelse

Forsvarsdepartementet

Uttalelse

Helse- og omsorgsdepartementet

Uttalelse

Justis- og politidepartementet

Uttalelse

Miljøverndepartementet

Uttalelse

Moderniseringsdepartementet

Uttalelse

Moderniseringsdepartementet

Uttalelse

Nærings- og handelsdepartementet

Uttalelse

Olje- og energidepartementet

Uttalelse

Samferdselsdepartementet

Uttalelse

Utenriksdepartementet

Uttalelse

Dyrebeskyttelsen Norge

Uttalelse

Dyrevernalliansen

Uttalelse 1
Uttalelse 2

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Uttalelse

Mattilsynet

Uttalelse

Norges pelsdyralslag

Uttalelse

Norges veterinærhøgskole

Uttalelse

Norsk bonde- og småbrukarlag

Uttalelse

Norsk huskattforening

Uttalelse

Pelsinform, Pelsbransjens hovedorganisasjon

Uttalelse

Rådet for dyreetikk

Uttalelse

Statens landbruksforvaltning

Uttalelse

Statens institutt for forbruksforskning

Uttalelse

Toll- og avgiftsdirektoratet

Uttalelse

Til toppen