Høringsinstanser

 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Denofa AS
 • Fellesmøllenes Servicekontor A/S
 • Finansdepartementet
 • Fiskå mølle A/S
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Handelsmøllenes forening
 • Konkurransetilsynet
 • Kornbøndenes Interesseorganisasjon
 • Miljøverndepartementet
 • Moderniseringsdepartementet
 • Nordisk Korn A/S
 • Norges Bondelag
 • Norgesfôr
 • Norkorn
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norske Felleskjøp
 • Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Unikorn AS