Høringsinstanser

Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
KS
Fylkesmennene
Norske Landbrukstenester
Fellesforbundet v/Arvid Eikeland
Fagforbundet v/Seksjon Samferdsel og Teknisk
KFO – Teknisk Yrkessammenslutning
Kommunal- og regionaldepartementet