Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
KS
Fylkesmennene
Norske Landbrukstenester
Fellesforbundet v/Arvid Eikeland
Fagforbundet v/Seksjon Samferdsel og Teknisk
KFO – Teknisk Yrkessammenslutning
Kommunal- og regionaldepartementet