Høringsinstanser

 • Utenriksdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Justis- og politidepartementet
 • Statens landbruksforvaltning
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Næringsmiddelbedriftenes landsforening
 • Konservesfabrikkenes Landsforening
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund
 • Norges Gartnerforbund
 • COOP NKL BA
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • TINE BA
 • Gartnerhallen A/L
 • Norges Colonialgrossisters Forbund
 • Solbærprodusentenes interesseorganisasjon v/ Per Simon Mustvedt
 • Norges Bærdyrkerlag