Høringsinstanser

Departementene

Akademikerne, Akersgt. 16, 0158 OSLO
Den norske veterinærforening, Postboks 6781 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Dyrebeskyttelsen i Norge, Karl Johansgt. 6, 0154 OSLO
Dyrevernalliansen, Brenneriveien 7, 0182 OSLO
Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening, Bontelabo 2, 5003 BERGEN
Tekna – Teknisk- naturvitenskapelig forening, Postboks 2312 Solli, 0201 OSLO
Fjørfebransjens landsforening, Postboks 6279 Etterstad, 0165 OSLO
GENO, 2335 STANGE
Helsetjenesten for storfe, Postboks 58, 1432 ÅS
Helsetjenesten for svin, Postboks 8156 Dep., 0033 OSLO
KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Mattilsynet, Hovedkontoret, Felles Postmottak, Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL
NOAH – for dyrs rettigheter, Osterhaugsgt. 12, 0183 OSLO
Norges Bondelag, Schweigaardsgt. 34c, 0191 OSLO
Norges pelsdyravlslag, Postboks 145 Økern, 0509 OSLO
Norges veterinærhøgskole, Postboks 8146 Dep., 0033 OSLO
Norsk bonde- og småbrukarlag, Øvre Vollgate 9, 0158 OSLO
Norsk Fjørfelag, Lørenveien 38, 0585 OSLO
Norsk Huskattforening, Ragnhild Schibbyes vei 36, 0968 OSLO
Norsk Kennel Klub, Nils Hansensvei 20, 0667 OSLO
Norsk sau- og geitalslag, Postboks 2323 Solli, 0201 OSLO
Norsvin, Furnesvegen 221, 2319 HAMAR
Rådet for dyreetikk, v/Cecilie Meidell, Veterinærinstituttet, Postboks 8156 Dep. 0033 OSLO
Statens landbruksforvaltning, Postboks 8140 Dep., 0033 OSLO
Universitet for miljø- og biovitenskap, 1432 ÅS
Universitetet i Bergen, Professor Keyers gate 8, 5007 BERGEN
Universitetet i Tromsø, 9037 TROMSØ
Veterinærinstituttet, Postboks 8156 Dep., 0033 OSLO