v/ Siv Tanja Durteste, saksbehandler KIO beklager at vi har vært seine med å sende høringsuttalelse om nevnte forskrift. Vi håper imidlertid at denne e-posten..." /> v/ Siv Tanja Durteste, saksbehandler KIO beklager at vi har vært seine med å sende høringsuttalelse om nevnte forskrift. Vi håper imidlertid at denne e-posten..." />
Høring - Forslag til samlet forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren samt forskrift om formidling av slike tilskudd

Kornbøndenes Interesseorganisasjon

Til LMD

v/ Siv Tanja Durteste, saksbehandler

KIO beklager at vi har vært seine med å sende høringsuttalelse om nevnte forskrift. Vi håper imidlertid at denne e-posten kan aksepteres som vårt svar.

Konkret har ikke Kornbøndenes Interesseorganisasjon noen kommentarer til nevnte forskrift.

På prinsipielt grunnlag vil imidlertid fremheve at å koble jordbruksavtale og landbrukspolitiske virkemidler ikke er riktig på lang sikt. Det er to grunner til det:

  • Hva skjer dersom det ikke lenger framforhandles jordbruksavtaler? 
  • Andre enn de som er representert ved forhandlingsbordet blir berørt av virkemidlene.

Vi håper disse punktene blir tatt i betraktning i videre arbeid med utforming av lover og forskrifter under LMD.

Mvh
Harald Solberg
Sekretær KIO
Tlf 62 55 02 51