Høringsinstanser

Norges Bondelag
Norges Bonde- og småbrukarlag
Jordvernforeningen i Vestfold
Jordvernforeningen i Rogaland
Norges Naturvernforbund
Natur og ungdom
Friluftsorganisasjonenes fellesforbund FRIFO
Kommunenes sentralforbund
Direktoratet for naturforvaltning
Riksantikvaren,
Jernbaneverket
Vegdirektoratet

Fylkeskommunene
Fylkesmennene