Høringsinstanser

Departementene

Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Hedmark

Troms fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune

Domstoladministrasjonen
Mattilsynet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Statens landbruksforvaltning

Reindriftsstyret
Områdestyret for Troms
Områdestyret for Nordland
Områdestyret for Nord-Trøndelag
Områdestyret for Sør-Trøndelag/Hedmark

Norske Reindriftsamers Landsforbund
Sametinget
Kommunenes Sentralforbund
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norges Skogeierforbund
Norges Fjellstyresamband
Norges Naturvernforbund
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Den Norske Turistforening
Jernbaneverket
Statskog SF 

Målselv kommune
Bardu kommune
Storfjord kommune
Balsfjord kommune
Narvik kommune
Ballangen kommune
Tysfjord kommune
Sørfold kommune
Fauske kommune
Saltdal kommune
Rana kommune
Hemnes kommune
Hattfjelldal kommune
Røyrvik kommune
Lierne kommune
Snåsa kommune
Verdal kommune
Meråker kommune
Tydal kommune
Røros kommune
Engerdal kommune