Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

  • Statens landbruksforvaltning
  • Norges Bondelag
  • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  • TINE BA
  • Q-meierienes AS
  • Norsk Gardsost
  • Hanen