Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

 • Finansdepartementet
 • Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet
 • Fylkesmennene
 • Hanen
 • Konkurransetilsynet
 • NHO Mat og Drikke
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Gardsost
 • Q-meieriene AS
 • Gausdal produsentlag
 • Jæren produsentforening
 • Samdriftenes kontaktorgan
 • Statens landbruksforvaltning
 • TINE SA