Høringsinstanser

Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet
Fiskeri- og kystdepartemntet
Fylkesmannen (alle)
Fylkeskommunen (alle)
KS

Fiskeridirektoratet
Innovasjon Norge
Konkurransetilsynet
Mattilsynet
Statens landbruksforvaltning
Toll- og avgiftsdirektoratet
Markedsrådet
Eksportutvalget for fisk

Forbrukerombudet
Forbrukerrådet

Bransjeorganisasjoner med mer
DagligvareLeverandørenes Forening
Frukt- og Grønnsaksgrossistenes Servicekontor
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
Grøntprodusentenes samarbeidsråd
Konservesfabrikkenes landsforening
Kontraktdyrkernes Landslag  co/ Gartnerhallen
Kjøttindustriens Fellesforbund
Norsk landbrukssamvirke
Coop Norge SA
Coop Nordgrønt
NHO Mat og Bio
NHO Mat og Drikke
Norges Colonialgrossisters Forbund

Norges Franchise Forening
Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund
Norsk Gartnerforbund
Norges Importost Forening
Norges Pelsdyralslag
Norges Råfisklag
Norges Sildesalgslag
Norges Skogeierforbund
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Baker- og Konditorbransjens Landsforening
Norges Kokkemesteres Landsforening
Småbedriftsforbundet

Merkeordninger/opplysningsvirksomhet
KSL matmerk
Opplysningskontoret for frukt og grønt
Opplysningskontoret for egg og kjøtt
Opplysningskontoret for meieriprodukter
Stiftelsen Miljømerking i Norge
Debio

Kompetanse- og nettverksmiljøer
Kompetnasenettverkene for småskala matproduksjon
SIVAS mat og naturinkubatorer


Næringsorganisasjoner/faglag/fagforeninger
Akademikerne
Fiskeri- og Havbruknæringens Landsforening
HSH
LO
Norges Bondelag
Norsk- bonde og småbrukarlag
Norges Fiskarlag
Handel og kontor

Interesseorganisasjoner og andre
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA avd Tønsberg
Fairtrade Max Havelaar Norge
Grønn Hverdag
Hanen
Initiativ for etisk handel
Nores Bygdekvinnelag
Norges bygdeungdomslag
Norges Kvinne- og familieforbund
Oikos
Bondens marked

Forskningsinstitusjoner
SIFO
NILF
Nofima Mat as
Universitetet for miljø og biovitenskap
Handelshøyskolen BI