Høringsinstanser

 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Finansdepartementet
 • Miljøverndepartementet
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Statens landbruksforvaltning
 • Norske Felleskjøp
 • Felleskjøpet Agri
 • Felleskjøpet Rogaland Agder
 • Strand Unikorn
 • Fiskå Mølle
 • NHO Mat og Landbruk
 • Lantmännen Cerealia
 • Norgesfôr
 • Norgesmøllene AS
 • Kornbøndenes interesseorganisasjon