Høringsinstanser

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Forbrukerrådet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
Konkurransetilsynet
NHO Mat og Landbruk
NHO Mat og Drikke
Norges Bondelag
Norkorn
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norske Felleskjøp BA
Norsk landbrukssamvirke
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Nortura SA
Omsetningsrådet
Tine SA
Virke