Høringsinstanser

Offentlig sektor

 • Finansdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justisdepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Miljøverndepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Fylkesmannen (alle)
 • Fylkeskommunen (alle)
 • KS
 • Fiskeridirektoratet
 • Innovasjon Norge
 • Konkurransetilsynet
 • Mattilsynet
 • Statens landbruksforvaltning
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Markedsrådet
 • Regjeringsadvokaten
 • Eksportutvalget for fisk
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Forbrukertvistutvalget

Bransjeorganisasjoner med mer

 • DagligvareLeverandørenes Forening
 • Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
 • Grøntprodusentenes samarbeidsråd
 • Konservesfabrikkenes landsforening
 • Kontraktdyrkernes Landslag co/ Gartnerhallen
 • Norsk landbrukssamvirke
 • Coop Norge SA
 • Coop Nordgrønt
 • NHO Mat og landbruk
 • NHO Mat og Drikke
 • Norges Colonialgrossisters Forbund
 • Norges Franchise Forening
 • Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund
 • Norsk Gartnerforbund
 • Norges Pelsdyralslag
 • Norges Råfisklag
 • Norges Sildesalgslag
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Norske Sjømatbedrifters Landsforening
 • Baker- og Konditorbransjens Landsforening
 • Norges Kokkemesteres Landsforening
 • Småbedriftsforbundet

Merkeordninger/opplysningsvirksomhet

 • KSL matmerk
 • Opplysningskontoret for frukt og grønt
 • Opplysningskontoret for egg og kjøtt
 • Opplysningskontoret for meieriprodukter
 • Stiftelsen Miljømerking i Norge
 • Debio

Kompetanse- og nettverksmiljøer

 • Kompetansenettverkene for småskala matproduksjon
 • SIVAS mat og naturinkubatorer

Næringsorganisasjoner/faglag/fagforeninger

 • Akademikerne
 • Fiskeri- og Havbruknæringens Landsforening
 • Virke
 • LO
 • Norges Bondelag
 • Norsk- Bonde og småbrukarlag
 • Norges Fiskarlag
 • Handel og kontor

Forskningsinstitusjoner

 • SIFO
 • NILF
 • Nofima Mat AS
 • Universitetet for miljø og biovitenskap
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Bergen
 • Handelshøyskolen BI
 • Norges Handelshøyskole

Interesseorganisasjoner og andre

 • Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
 • Advokatfirma Arntzen de Besche
 • Advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen
 • Advokatfirmaet Schjødt AS
 • Advokatfirmaet Thommessen AS
 • Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech AS
 • Advokatfirmaet Wikborg Rein
 • Den norske Advokatforening
 • Norges Juristforbund
 • Fairtrade Max Havelaar Norge
 • Grønn Hverdag
 • Hanen
 • Initiativ for etisk handel
 • Nores Bygdekvinnelag
 • Norges Bygdeungdomslag
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Oikos
 • Bondens marked