Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

 • Arbeidsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Konkurransetilsynet
 • NHO Mat og Drikke
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk landbrukssamvirke
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Synnøve Finden Meierier
 • VIRKE Hovedorganisasjonen
 • Lillehammer ysteri AS
 • NHO Mat og landbruk
 • Kraft Foods Norge AS
 • Norges Colonialgrossisters Forbund
 • Dagligvareleverandørenes forening
 • Normilk AS
 • Q-meieriene AS
 • TINE BA
 • Q-meierienes produsentlag
 • Rørosmeieriet AS
 • Aksut