Høringsinstanser

 • Finansdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Landbruksdirektoratet
 • Miljødirektoratet
 • Fylkesmennene
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk landbruksrådgivning
 • Innovasjon Norge
 • Tomb videregående skole
 • Norsøk
 • Åna fengsel
 • Frevar
 • Valle videregående skole
 • Skjetlein vdg og Skjetlein grønt kompetansesenter
 • Biofosk
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Avfall Norge
 • Vesar
 • Norges naturvernforbund
 • Natur- og ungdom
 • Zero Emission Resource Organisation
 • Oslo kommune, Energigjenvinningsetaten
 • Tel-Tek