Høringsinstanser

 • Utenriksdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Landbruksdirektoratet
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norges Gartnerforbund
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Gartnerhallen A/L
 • NHO Mat og Drikke
 • NHO Mat og Landbruk
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund
 • Nortura SA
 • Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF)
 • Coop Norge AS
 • Nordgrønt Ba, Østre Akervei 264, 0977 Oslo
 • Norgesgrønt BA, Husebysletta 20, 3400 Lier 
 • Produsentforeningen av 1909, v/ Økern Torvhall, Økern Torg, 0580 Oslo
 • Klar AS, Leikvollbakken 1, 4070 Randaberg
 • Caesar Salad AS, Postboks 4255 Sluppen, 7436
 • BAMA INDUSTRI AS, POSTBOKS 123 Økern, 0509 OSLO
 • Elstøen Gartneri AS, Bønsnesveien 440, 3530 Røyse
 • Det Mosaiske Trossamfunn/Kosher Mat, Postboks 2722 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
 • Islamsk Råd Norge
 • Det islamske kultursenter i Stavanger, Verksgata 49, 4013 Stavanger
 • Det islamske kultursenter i Drammen, Postboks 2435, 3003 Drammen
 • Det islamske kultursenter i Oslo, Pottemakerveien 4, 0954 Oslo
 • Det islamske kultursenter i Nedre Eiker v/F. Can, Gamle Riksvei 242, 3055 Krokstadelva
 • Tuna Norway AS, Postboks 4002, 3000 Drammen 
 • Scanesia AS, Norneveien 6, 1349 Rykkinn
 • BM-FOOD Hanssen Nygaard AS, Postboks 122, 1319
 • Haru Consulting, Tømteveien 8, 1410 Kolbotn
 • Tyrkisk kvinneforening, Sverdrupsgate 5, 0559 Oslo
 • Tyrkisk kvinneforening i Stavanger, Reidar Berges gt. 14, 4013 Stavanger
 • Kulturell kvinneforening og Buskerud ungdomsforening, Burudberget 57, 3055 Krokstadelva
 • Tyrkisk unge arbeidere og studentforening, Postboks 2364 3000 Drammen