Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Budsjettet fra a til å

Jordbruksoppgjøret

Staten og jordbruksorganisasjonene ble i år ikke enige om noen ny jordbruksavtale. Årets jordbruksoppgjør ble vedtatt direkte av Stortinget. Dette følges opp i Prop 1 S. Rammen er på 900 mill. kroner, hvorav om lag 454 mill. kroner er foreslått som en bevilgningsøkning i 2013. I bevilgningsøkningen inngår en ekstraordinær bevilgning på 275 mill. kroner til Landbrukets utviklingsfond. I jordbruksoppgjøret ble det også lagt til grunn økte målpriser. Virkemidlene under jordbruksoppgjøret bidrar til å gi næringen et betydelig inntektsløft og en forsterket distriktsprofil.

Landbruksforskning

Den samlede forsknings- og utviklingsaktiviteten (FoU) under Landbruks- og matdepartementet økes med 16,4 mill. kroner til. Det legges opp til en satsing på klimatilpasset matproduksjon og forskning som fremmer økt konkurransekraft i næringsmiddelindustrien. Regjeringen vil videreføre Landbruks- og matdepartementets forskningssatsing på fornybar energi og klima på omtrent samme nivå som for 2012. Det samme gjelder forskning som bidrar til bærekraftig skogbruk og økt bruk av tre med sikte på varig binding av karbon og miljøgevinster ved at tre erstatter materiale som gir mer klimautslipp. 

Tollvernet

For å legge til rette for økt norsk matproduksjon i årene framover, foreslår Regjeringen å styrke tollvernet på visse jordbruksprodukter. Dette skal gi rom for høyere priser på norske landbruksvarer. Tollvernet ble lagt om fra kronetoll til prosenttoll for drikkemelk fra 1. januar 2011. Regjeringen foreslår å legge om tollvernet fra kronetoll til prosenttoll for faste oster, biff/filet av storfe og for hele/halve lam fra 1. januar 2013, jf. Prop. 1 LS (2012-2013) Skatter, avgifter og toll 2013.

Overgang til prosenttoll for visse landbruksvarer

Tabell 6.1 Overgang til prosenttoll for kjøtt

Nr

Vareslag

Tollsats
2012

Foreslått tollsats 2013

02.01

Kjøtt av storfe, fersk eller kjølt.

.3001

- - biffer og filetter

119,01 kr/kg

344%

02.02

Kjøtt av storfe, fryst

.3001

- - biffer og filetter

119,01 kr/kg

344%

02.04

Kjøtt av sauer eller geiter, ferskt, kjølt eller fryst.

.1000

- hele eller halve skrotter av lam, ferske eller kjølte

32,49 kr/kg

429%

.3000

- hele eller halve skrotter av lam, fryste

32,49 kr/kg

429%

 

Tabell 6.2 Overgang til prosenttoll for ost

Nr

Vareslag

Tollsats
2012

Foreslått tollsats 2013

04.06

Ost og ostemasse

 

- - ellers:

 

 

.90911

- - - annen, upasteurisert

27,15 kr/kg

---

.90922

- - - Appenzeller, Beaufort, Comté, Gamle Ole, Grana Padano, Gruyère, Le Vieux Panè, Morbier, Munster, Parmiggiano Reggiano, Queso Manchego, Pecorino, Saint Albray, Västerbotten

 

 

---

 

 

27,15 kr/kg

.90981

- - - annen, upasteurisert

---

277%

.9099

- - - annen

27,15 kr/kg

277%

1) Varenummer 04.06.9091 utgår, og erstattes av varenummer 04.06.9098.
2) Nytt varenummer. Tollsatsen for disse ostene er 27,15 kr/kg i 2012.
3) Nytt varenummer.

 

 

Til toppen