Høringsinstanser

EIC Nord/Vinn

Akershus fylkeskommune

Arntzen de Besche adv.firma

Aust-Agder fylkeskommune

BA-HR adv.firma

Bedriftsforbundet

BNL

Buskerud fylkeskommune

Den Norske Advokatforening

EBA

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Euro Info Centre Oslo, Eksportrådet

Fellesforbundet

Haugesund kommune

Hjort DA adv.firma

HSH

Haavind Vislie DA adv.firma

Karmøy kommune

Kluge Adv.firma DA

Konkurransetilsynet

KS

Lillehammer kommune

LO

Lyngdal kommune

NHO

NIMA Utdanning

Nordland fylkeskommune

Norges Juristforbund. Dommerforeningen

OLF

Oppegård kommune

Oslo kommune, Kommunerevisjonen

Registerenhet i Brønnøysund

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Schjødt advokatfirma AS

Simonsen Føyen adv.firma DA

Skedsmo kommune

Skien kommune

SND

Statens Forvaltningstjeneste

Statens vegvesen, Vegdir.

Statsbygg

Statskonsult

Steinkjer kommune

TBL

Thommessen Krefting Greve Lund AS Adv.firma

Universitetet i Oslo, Inst. for privatrett

Vennesla kommune

Wiersholm, Mellbye & Bech Adv.firma AS

Yrkesorg. Sentralforbund

Øvre Eiker kommune

Samtlige departementer

SMK