Høringsinstanser

Liste over høringsinstanser – forslag om meldingsordning ved eierendring i selskap eller sammenslutning som eier merkeregistrert fiskefartøy

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Fiskeridirektoratet

Fylkeskommunene

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Sør-Norges Trålerlag

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening