Høringsinstanser

 • Finansdepartementet
 • Justis- og politidepartementet
 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Brønnøysundregistrene
 • Datatilsynet
 • Patentstyret
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Bedriftsforbundet
 • Den norske advokatforening
 • Den norske revisorforening
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Rederiforbundet
 • NARF

Hvis høringsnotatet trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten