Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver:

Fiskeridirektoratet

Fylkeskommunene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Sør-Norges Trålerlag

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening

Salgslagenes Samarbeidsråd

Norges Naturvernforbund, Barentskontoret