Høringsinstanser

Høringsliste – lov om en informasjonsprosedyre for forslag til tekniske regler

Departementene

Kommunene

Fylkene
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
EuroInfo sentrene
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon
Kommunenes sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Lovdata
Norges Eksportråd
Norges Juristforbund
Norges Standardiseringsforbund
Norsk Elektroteknisk Komité
Næringslivets Hovedorganisasjon
Regjeringsadvokaten
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Kommerskollegium, Sverige
Ervervs- og boligstyrelsen, Danmark
Handels- och industriministeriet, Finland
Utanrikisraduneyti, Island

Hvis høringsnotatet trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten