Høringsinstanser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Justisdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Sametinget

Fiskeridirektoratet

Fylkeskommunene

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Sør-Norges Trålerlag

Norges Fiskarkvinnelag

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening