Høringsinstanser

Abelia
Accenture AS
Achilles Systems AS
Alcatel STK ASA
Arbeidsdirektoratet
Axxess IT ASA
BankID
Bankenes standardiseringskontor
Bergen kommune
Brønnøysundregistrene
BKK Kraftsalg
Computas AS
Completo AS
Datatilsynet
Deloitte & Touche
Departementene
Det Norske Veritas
Direktoratet for brann- og elsikkerhet
Direktoratet for sivil beredskap
EDB Fellesdata AS
EDS Norge AS
ErgoGroup AS
Ericsson AS
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Findexa AS
Flextronics International Norway AS
Forsvarets Overkommando/Etterretningsstaben
Forsvarets Overkommando/Sikkerhetsstaben
Forbrukerrådet
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Helse Vest
Helse Øst
High Density Devices AS
Høyteknologisenteret AS
IBM AS
IBX Integrated Business Exchange AS
IKT-Norge
Jernbanetilsynet
Jernbaneverket
Justervesenet
KITH
Kystdirektoratet
Kongsberg Defence Communications AS
Kommunenes Sentralforbund
Kredittilsynet
Luftfartstilsynet
Luftfartsverket
Lånekassen
Microsoft Norge AS
NetCom
Nera Wireless Broadband Access AS
Norconsult AS
Norges Bank
Norges Eksportråd
Norges Forskningsråd
Norges Geologiske Undersøkelse
Norges Standardiseringsforbund
Norges teknisk-vitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norman AS
Norsk Akkreditering
Norsk Edipro
Norsk Hydro
Norsk Regnesentral
Norsk rikskringkasting
Norsk Teknologistandardisering
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Oljedirektoratet
Opera Software ASA
Patentstyret
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Post- og teletilsynet
Rikstrygdeverket
SchlumbergerSema Norge AS
Sem & Stenersen Prokom AS
Siemens Business Services AS
Sintef
Sjøfartsdirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Sparebankforeningen
Skattedirektoratet
Statens forvaltningstjeneste
Statens nærings- og distriktsutviklingsfond
Statens veiledningskontor for oppfinnere
Statistisk Sentralbyrå
Statoil
Statskonsult
Steria AS
Sun Microsystems AS
Symantec Norge
System Sikkerhet ASA
Thales Communications AS
Teknologisk Institutt
Telenor
Toll- og avgiftsdirektoratet
Trondheim kommune
UNINETT
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Vegdirektoratet
Veiledningsinstituttet i Nord-Norge
Vestfold Butikkdata AS
Viken Energinett
Winlink AS
WM-data Business Partner AS
ZebSign
Økokrim
Øvrige avdelinger i NHD
A-BS