Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver:

Departementene

Aksjonærforeningen i Norge

Advokatfirmaet BAHR

Advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund

Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech

Advokatfirmaet Wikborg & Rein

Bedriftsforbundet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Kredittilsynet

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norsk Presseforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo Børs

Regjeringsadvokaten

Verdipapirsentralen