Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringssvar

Høringsuttalelser til høringsbrev av 26.05.2003

Samferdselsdepartementet – ingen merknader

Fiskeridepartementet – ingen merknader

Oslo Skifterett og Byskriverembete – pdf-fil

Fylkesmannen i Oslo og Akershus – ingen merknader

Barne- og familiedepartementet – ingen merknader

Norsk Presseforbund – ingen merknader

Oslo kommune byrådsavdeling for næring og byutvikling – ingen merknader

Kommunenes Sentralforbund – ingen merknader

Justis- og politidepartementet – pdf-fil

Utdannings- og forskningsdepartementet – ingen merknader

Helsedepartementet – ingen merknader

Statskog SF – pdf-fil

Sør-Varanger kommune – pdf-fil

Forsvarsdepartementet – pdf-fil

Norges Skogeierforbund – pdf-fil

Kultur- og kirkedepartementet – ingen merknader

Prosessindustriens landsforening – pdf-fil

Telemark fylkeskommune – pdf-fil

Norske amatørgeologers sammenslutning – pdf-fil

Norsk Bergindustriforening – pdf-fil

Buskerud fylkeskommune – pdf-fil

Finnmark fylkeskommune – pdf-fil

Troms fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Fylkesmannen i Hedmark – pdf-fil

Fylkesmannen i Telemark – pdf-fil

Vestfold fylkeskommune – pdf-fil

Statens forurensningstilsyn – pdf-fil

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – pdf-fil

Landsorganisasjonen i Norge – pdf-fil

Kommunal- og regionaldepartementet – pdf-fil

Finansdepartementet – pdf-fil

Arbeids- og administrasjonsdepartementet – pdf-fil

Utenriksdepartementet – pdf-fil

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag – pdf-fil

Norske Reindriftssamers Landsforbund – pdf-fil

Den norske advokatforening – pdf-fil

Bergindustriens fellessekretariat – pdf-fil

Asker og Bærum Tingrett – pdf-fil

Olje- og energidepartementet – pdf-fil

Næringslivets Hovedorganisasjon – pdf-fil

Riksantikvaren – pdf-fil

Nordland fylkeskommune – pdf-fil

Norges geologiske undersøkelse – pdf-fil

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Direktoratet for naturforvaltning – pdf-fil

Rogaland fylkeskommune – pdf-fil

Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard – pdf-fil

Fylkesmannen i Rogaland – pdf-fil

Norske Sivilingeniørers Forening – pdf-fil

Norges Bondelag – pdf-fil

Reindriftsforvaltningen – pdf-fil

Troms fylkeskommune

Kommunal- og regionaldepartementet – pdf-fil

Miljøverndepartementet – pdf-fil

Landbruksdepartementet – pdf-fil

Sametinget – TIFF-fil

Landbruksdepartementet – pdf-fil

Til toppen