Høringsinstanser

Departementene
Abelia
Allianse
Bankenes Standardiseringskontor
Bank-ID Samarbeidet
Banklovkommisjonen
BBS
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske bankforening
Den norske dataforening (DND)
Den norske Revisorforening
Det Norske Veritas
eforum
EIC Norge
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Ementor
Ergo Group AS
Finansieringsselskapenes Forening
Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)
Forbrukerombudet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
IKT-Norge
Innovasjon Norge
Institutt for rettsinformatikk (UIO)
it banken
Justervesenet
Kantega
Kompetansesentret for IT i helsevesenet (KITH)
Konkurransetilsynet
Kontor- og datateknisk landsforening
Kopek
Kredittilsynet
Landslaget for Regnskapskonsulenter
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Netcom
Nord Pool ASA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bilbransjeforbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Gullsmedforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norges Kunst- og Antikvitetshandlers forening
Norges Skatterevisorers Landsforening
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Lotteridrift A/S
Norsk Rikstoto
Norsk Tipping A/S
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Norges Juristforbund
Norsk Akkreditering
Norsk Teknologistandardiserings forbund
Norsk Regnesentral
Norstella
NRK AS
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)
Oslo Børs
Oslo Handelskammer
PKI-forum
Post- og teletilsynet
Posten Norge AS
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Spama
Sparebankforeningen
Standard Norge
Statistisk Sentralbyrå
Statskonsult
Systek
Telenor ASA
Telia
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Universitetene
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ZebSign
ØKOKRIM