Høringsinstanser

Norges Fiskarlag

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening

Norges Kystfiskarlag

Sør Norges Trålerlag

Norges Fiskerihøgskole

Direktoratet for naturforvaltning

Samarbeidsrådet for Vest- og Sørlandet

Norges Fritids- og småfiskerforbund

Norges Kyst- og fjordfiskarlag

FMC Biopolymer AS

Taretrålfiskernes forening

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Norges Naturvernforbund

WWF

Miljøvernforbundet

NINA

Norges Jeger og Fiskeforbund

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Riksantikvaren

Kommunenes sentralforbund

Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Hordaland Fylkeskommune

Rogaland Fylkeskommune