Høringsinstanser

Departementene
Brønnøysundregistrene
Forbrukerrådet
Konkursrådet
Oslo Tingrett
Skattedirektoratet
SSB
Økokrim
NHO
Bedriftsforbundet
HSH
NARF
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Sparebankforeningen
Rederiforbundet

Økonomiforbundet
LO
Akademikerne
YS
Advokatforeningen
Utdanningsforbundet
Initiativ for ny SMB-lov v/Per Bugge-Asperheim, Postboks 3212 Solli, 0201 Oslo
Marketing & Trade, Postboks 249, 2391 Moelv