Høringsinstanser

Statlige instanser:

 • Statsministerens kontor
 • Departementene
 • Fylkesmennene

Kommunale og fylkeskommunale instanser:

 • Kommunenes sentralforbund

Samiske institusjoner

 • Sametinget

Andre (offentlige og private i alfabetisk rekkefølge)

 • Abelia
 • Abm-utvikling
 • A-pressen
 • Barneombudet
 • Bedriftsforbundet
 • Brønnøysundregistrene
 • Datatilsynet
 • Den norske dataforening
 • Den Norske fagpresses Forening
 • Det norske meteorologiske institutt
 • Eierskapstilsynet
 • e-Forum
 • eStandardprosjektet
 • Familie & Medier
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Forleggerforeningen
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Forbrukertvistutvalget
 • Funcom
 • Geodata AS
 • Geoforum
 • Geomatikkbedriftenes landsforening
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Høykom
 • IKT-Norge
 • Institutt for journalistikk
 • Innovasjon Norge
 • Landsorganisasjonen (LO)
 • Lovdata
 • Kanal24
 • Kanal 5
 • Kompetansesenter for IT i helsesektoren - KITH
 • Konkurransetilsynet
 • Kredittilsynet
 • Kringkastingsringen
 • Mediebedriftenes landsforening
 • Nasjonalbiblioteket
 • Netcom
 • New Media Network (samtlige medlemmer)
 • Norge.no v/Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
 • Norges forskningsråd
 • Norges geologiske undersøkelser
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Norsk Eiendomsinformasjon AS
 • Norsk filmfond
 • Norsk filmforbund
 • Norsk filminstitutt
 • Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
 • Norsk Forbund for Lokal-TV
 • Norsk forum for Ytringsfrihet
 • Norsk institutt for luftforskning (NILA)
 • Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk rikskringkasting AS
 • Norsk spill- og multimedia leverandørforening
 • Norsk språkråd
 • Norsk tipping
 • Norske film- og tv-produsenters forening
 • Norske Filmregissører
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Lokalradioforbund
 • Norsk Presseforbund
 • Norsk Redaktørforening
 • Norstella
 • NTB
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Post- og teletilsynet
 • P4 Radio Hele Norge
 • Research and educational network (samtlige medlemmer)
 • Schibsted ASA
 • Standard Norge
 • Statens forvaltningstjeneste
 • Statens kartverk
 • Statens medieforvaltning
 • Statistisk sentralbyrå
 • Storm Weather Center AS
 • Telenor ASA
 • TV 2
 • TVNorge
 • UNINETT
 • Universitetet i Oslo, Institutt for forvaltningsinformatikk
 • Universitetet i Oslo, Intermedia
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund