Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver:

Finansdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Moderniseringsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Sametinget

Fylkeskommunene

Fiskeridirektoratet

Innovasjon Norge

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Sør-Norges Trålerlag

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Salgslagenes Samarbeidsråd v/Skagerakfisk

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SAMBIMA)

Natur og Ungdom

Norges Naturvernforbund, Barentskontoret